Description

Rodno osjetljiv jezik je takva upotreba jezika kojom se ostvaruje rodna ravnopravnost u pisanju i govoru. Ravnopravnost spolova u jeziku postiže se kada se žene i muškarci i oni koji nisu u skladu sa binarnim rodnim sistemom učine vidljivim i obraća im se kao osobama jednake vrijednosti, dostojanstva, integriteta i poštovanja.

Additional notes and information

Izbjegavanje diskriminacije na osnovu roda i spola započinje jezikom, jer sistematska upotreba rodno pristrasne terminologije utječe na stavove i očekivanja i mogla bi, u umu čitaoca ili slušaoca, potisnuti žene u pozadinu ili pomoći u održavanju stereotipnog pogleda na ženske i muške uloge. Postoji niz različitih strategija koje se mogu koristiti za tačno izražavanje rodnih odnosa, kao što je izbjegavanje, u najvećoj mogućoj mjeri, upotrebe jezika koji se eksplicitno ili implicitno odnosi samo na jedan rod i osiguravanje, putem inkluzivnih alternativa i zavisno od karakteristika svakog jezika, upotrebe rodno osjetljivog i inkluzivnog jezika.