Description

a nemek közötti egyenlőség megvalósítása az írott és a beszélt nyelvben azáltal, hogy a nők és a férfiak, valamint a bináris nemi rendszerbe nem illeszkedő személyek egyenértékű, egyforma méltósággal, sérthetetlenséggel és tisztelettel bíró személyekként jelennek meg és kerülnek megszólításra a nyelvben

Additional notes and information

A biológiai és a társadalmi nemen alapuló megkülönböztetés elkerülése a nyelvhasználatnál kezdődik, mivel a nemileg elfogult terminológia szisztematikus használata befolyásolja az attitűdöket és az elvárásokat, és az olvasó vagy a hallgató elméjében háttérbe szoríthatja a nőket vagy elősegítheti a női és a férfi szerepekkel kapcsolatos sztereotip nézetek állandósulását. Számos különböző stratégia létezik, amelyek segítségével körültekinthetően fejezhetők ki a nemek közötti kapcsolatok, ideértve a kifejezetten vagy implicit módon csupán az egyik nemre utaló nyelvezet lehető legteljesebb mértékű kerülését, valamint a nemek közötti egyenlőséget szem előtt tartó és inkluzív nyelvezet használatának biztosítását inkluzív jellegű alternatívák révén és az egyes nyelvek sajátosságainak megfelelően