Description

realizarea egalității de gen în limba scrisă și vorbită obținută atunci când femeile și bărbații precum şi persoanele care nu se conformează sistemului binar de gen devin vizibili și sunt tratați, prin intermediul limbajului, ca persoane egale ca valoare, demnitate, integritate si respect.

Additional notes and information

Evitarea discriminării pe criterii de sex și de gen începe cu limbajul deoarece folosirea sistematică a unei terminologii de gen prejudicioase influențează atitudinile și așteptările și poate, în mintea cititorului sau vorbitorului, marginaliza femeile sau contribui la perpetuarea unei iimagini stereotipe asupra rolurilor femeilor și bărbaților. Există multe strategii prin care relațiile de gen pot fi exprimate corect, de exemplu evitarea pe cât posibil a folosirii unui limbaj care se referă explicit sau implicit la un singur gen și folosirea, prin alternative integratoare, în funcție de caracteristicile fiecărei limbi, a unui limbaj inclusiv și sensibil la gen.