Description

comhionannas inscne a bhaint amach sa teanga scríofa agus labhartha, rud a ghnóthaítear nuair a bhíonn mná agus fir agus iad siúd nach gcloíonn leis an gcóras dénártha inscne le feiceáil sa teanga agus nuair a thráchtar orthu sa teanga mar dhaoine atá comhionann i dtaca le luach, dínit, ionracas agus meas de

Additional notes and information

Is le teanga go príomha a sheachnaítear idirdhealú bunaithe ar ghnéas agus ar inscne, nó trí úsáid a bhaint ar bhonn córasach as an téarmaíocht atá íogair ó thaobh inscne de, imrítear tionchar ar dhearcadh agus ar ionchais agus d'fhéadfadh sé, i súile an léitheora nó an éisteora, béim síos go dtí an t-imeall a thabhairt do mhná nó d’fhéadfadh sé cur le dearcadh steiréitíopach maidir le róil na mban agus na bhfear. Tá roinnt straitéisí éagsúla ann is féidir a úsáid chun caidrimh inscne a chur in iúl go cruinn, amhail teanga a thagraíonn go sainráite nó go hindíreach d’aon inscne amháin a sheachaint a mhéid is féidir, agus a áirithiú, trí roghanna ionchuimsitheacha agus de réir thréithe gach teanga, úsáid a bhaint as teanga ionchuimsitheach atá íogair ó thaobh inscne.