Description

förverkligande av jämställdhet i skriftligt språk och talspråk som uppnås när kvinnor och män och de som inte lever i enlighet med tvåkönsnormen synliggörs och behandlas i språket som personer med lika värde, värdighet, integritet och respekt

Additional notes and information

Att undvika köns- och genusrelaterad diskriminering börjar med språket då den systematiska användningen av könsdiskriminerande terminologi påverkar attityder och förväntningar och kan ställa kvinnor i bakgrunden eller bidra till att bevara en stereotyp syn på kvinnors och mäns roller för läsaren eller lyssnaren. Det finns ett antal olika strategier som kan användas för att uttrycka könsrelationer på ett korrekt sätt, såsom att i största möjligaste mån undvika att använda ett språk där det uttryckligen eller underförstått hänvisas till endast ett kön och att säkerställa användningen av ett genusmedvetet och inkluderande språk, genom inkluderande alternativ och i enlighet med varje språks särdrag.