Description

lagstiftning som utarbetats utifrån universella drag och som ignorerar könsspecifika situationer och markförhållanden mellan kvinnor och män som underbygger köns- och genusrelaterad diskriminering, inbegripet genusrelaterat våld mot kvinnor

Additional notes and information

Den noggranna granskningen av könsneutrala lagar som behandlar kvinnor och män lika är nödvändig för att utvärdera huruvida de kommer att hindra eller påskynda jämställdhet mellan kvinnor och män och undanröja köns- och genusrelaterad diskriminering.