Description

tiesību akti, kas sagatavoti vispārēji, neņemot vērā dzimumspecifiskas situācijas un varas attiecības starp sievietēm un vīriešiem, kas ir pamatā dzimumdiskriminācijai un dzimtiskajai diskriminācijai, tostarp dzimumbalstītai vardarbībai pret sievietēm

Additional notes and information

Ir nepieciešams pārskatīt dzimumneitrālus tiesību aktus, kas attiecas vienlīdzīgi pret sievietēm un vīriešiem, lai izvērtētu, vai tie palēninās vai paātrinās dzimumu līdztiesību un novērsīs dzimumdiskrimināciju un dzimtisko diskrimināciju.