Description

zakonodavstvo koje je napisano upotrebom univerzalnih izraza, bez navođenja rodno određenih situacija i odnosa moći između žena i muškaraca koji podupiru diskriminaciju na temelju spola i roda, uključujući spolno uvjetovano nasilje nad ženama

Additional notes and information

Nužno je pomno iščitati rodno neutralne zakone koji se jednako odnose prema ženama i muškarcima kako bi se procijenilo koče li ili ubrzavaju rodnu ravnopravnost te ukidaju li diskriminaciju na temelju spola i roda.