Description

legislație elaborată în termeni generali, care ignoră situațiile specifice de gen și relațiile de putere între femei și bărbați care stau la baza discriminării pe criterii de gen, inclusiv violența pe criterii de gen împotriva femeilor

Additional notes and information

Este necesară analiza legilor considerate neutre din punctul de vedere al abordării problematicii de gen, care tratează femeile și bărbații la fel, pentru a evalua dacă ele împiedică sau accelerează egalitatea de gen și eliminarea discriminării pe criterii de sex și de gen