Description

leġiżlazzjoni li hija abbozzata f’termini universali, li tinjora sitwazzjonijiet speċifiċi għall-ġeneri u r-relazzjonijiet ta’ poter bejn in-nisa u l-irġiel li jsaħħu d-diskriminazzjoni abbażi tas-sess u tal-ġeneru, inkluża l-vjolenza abbażi ta’ sess fuq in-nisa

Additional notes and information

L-iskrutinju ta' liġijiet newtrali fir-rigward tal-ġeneri li jittrattaw lin-nisa u l-irġiel l-istess huwa meħtieġ sabiex ikun evalwat jekk hux se jxekklu jew jaċċelleraw l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jeliminaw diskriminazzjoni bbażata fuq is-sess u l-ġeneri.