Description

reachtaíocht atá dréachtaithe i dtéarmaí uilíocha, gan aird a dhéanamh ar shuímh ar leith a bhaineann le hinscne agus gaol cumhachta idir mná agus fir a thacaíonn le hidirdhealú gnéis agus inscne, lena n-áirítear foréigean inscne i gcoinne ban

Additional notes and information

Tá gá le grinnscrúdú ar dhlíthe atá neodrach ó thaobh inscne de a dhéileálann mar an gcéanna le mná agus fir chun a mheas an gcuirfidh siad bac ar chomhionannas inscne nó dlús a chur leis agus deireadh a chur le hidirdhealú gnéis agus inscne.