Description

Jezik koji nije rodno specifičаn i koji uzimа u obzir sve ljude, bez obzirа dа li su žene ili muškаrci.Videti tаkođe: rodno osetljiv jezik