Description

Език, който не е специфичен по отношение на пола, и който назовава хората, без да отчита факта, че те са жени или мъже.