Description

språk som inte är könspecifikt och som avser människor i allmänhet, utan hänvisning till kvinnor och män