Description

Језик који није родно специфичан и који узима у обзир све људе, без обзира да ли су жене или мушкарци. Видети такође: родно осетљив језик