Description

język, który nie uwzględnia określonej płci i który dotyczy ogólnie ludzi, bez odnoszenia się do kobiet lub mężczyzn