Description

jazyk, ktorý nie je rodovo špecifický a ktorý sa zaoberá ľuďmi vo všeobecnosti bez akéhokoľvek odkazu na ženy a mužov