Description

jezik koji nije rodno određen i koji govori o ljudima općenito, bez konotacija na žene ili muškarce