Description

jazyk, který není genderově specifický a který uznává člověka jako takového, bez odkazování na příslušnost k ženskému nebo mužskému pohlaví