Description

Термин „родно условљене потребе” односи се на двије врсте потреба које се обично препознају у датом друштву, наиме то су родно условљене практичне потребе жена и родно условљене стратешке потребе жена. Само бављење родно условљеним практичним потребама жена – често повезаним са кућним задацима жена и забринутошћу због неадекватних животних услова – подстиче факторе који жене држе у неповољнијем положају у поређењу са мушкарцима. Потребе повезане са оснаживањем жена су стратешке потребе важне за превазилажење подређеног положаја жена.