Description

olika slags behov som vanligtvis identierats inom ett visst samhället, dvs. praktiska och strategiska behov ur ett jämställdhetsperspektiv

Additional notes and information

Att endast ta itu med kvinnors praktiska behov, ofta med avseende på kvinnors uppgifter i hushållet och otillräckliga levnadsvillkor, bevarar de faktorer som håller kvinnor i en missgynnad ställning i förhållande till män. Behov med avseende på att stärka kvinnors egenmakt är strategiska behov som krävs för att övervinna kvinnors underordnade ställning.