Description

tādu veidu vajadzības, ko parasti identificē noteiktā sabiedrībā, proti, praktiskas un stratēģiskas ar dzimumu saistītas vajadzības

Additional notes and information

Risinot praktiskas ar dzimumu saistītas sieviešu vajadzības, kas bieži ir saistītas ar sieviešu mājas darbiem un neatbilstošiem dzīves apstākļiem, tiek nostiprināti faktori, kuru dēļ sievietes ir neizdevīgākā stāvoklī attiecībā pret vīriešiem. Ar sieviešu iespēcināšanu saistītas vajadzības ir stratēģiskas vajadzības, kas nepieciešamas, lai novērstu sieviešu pakārtoto stāvokli.