Description

na cineálacha riachtanas a aithnítear de ghnáth i sochaí áirithe, is é sin riachtanais phraiticiúla inscne agus riachtanais straitéiseacha inscne

Additional notes and information

Mura ndéantar ach tabhairt faoi riachtanais phraiticiúla inscne na mban - a bhaineann go minic le tascanna baile na mban agus le coinníollacha maireachtála neamhleor – buanaítear dá bharr na tosca a choinníonn mná faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid le fir. Is riachtanais straitéiseacha iad na riachtanais a bhaineann le cumhachtú na mban a theastaíonn chun staid shóisearach na mban a shárú.