Description

Termin „rodno uslovljene potrebe” odnosi se na dvije vrste potreba koje se obično prepoznaju u datom društvu, naime to su rodno uslovljene praktične potrebe žena i rodno uslovljene strateške potrebe žena.

Additional notes and information

Samo bavljenje rodno uslovljenim praktičnim potrebama žena – često povezanim sa kućnim zadacima žena i zabrinutošću zbog neadekvatnih životnih uslova – podstiče faktore koji žene drže u nepovoljnijem položaju u poređenju sa muškarcima. Potrebe povezane sa osnaživanjem žena su strateške potrebe važne za prevazilaženje podređenog položaja žena.