Description

typy potrieb, ktoré sú bežne identifikované v rámci danej spoločnosti, a to najmä praktické a strategické rodové potreby

Additional notes and information

Riešenie praktických rodových potrieb samotných žien – ktoré často súvisia s prácou v domácnosti, ktoré ženy vykonávajú, a týka sa neprimeraných životných podmienok – zachováva faktory, ktoré udržiavajú ženy v porovnaní s mužmi v znevýhodnenom postavení. Potreby týkajúce sa posilnenia postavenia žien sú strategické potreby, ktoré sú nevyhnutné na prekonanie podriadeného postavenia žien.