Description

rodzaje potrzeb zwykle określane w danym społeczeństwie, mianowicie potrzeby praktyczne i strategiczne związane z płcią

Additional notes and information

Wychodzenie naprzeciw jedynie potrzebom praktycznym kobiet związanym z płcią – dotyczącym często prac domowych kobiet i niewłaściwych warunków życia – utrwala czynniki, przez które kobiety znajdują się w niekorzystnej pozycji w porównaniu z mężczyznami. Potrzeby związane z wzmocnieniem pozycji kobiet są potrzebami strategicznymi, których zaspokojenie jest niezbędne, aby przezwyciężyć podporządkowaną pozycję kobiet.