Description

it-tipi ta’ ħtiġijiet li ġeneralment jiġu identifikati f’soċjetà partikolari, jiġifieri l-ħtiġijiet prattiċi tal-ġeneri u l-ħtiġijiet strateġiċi tal-ġeneri

Additional notes and information

L-indirizzar tal-ħtiġijiet tal-ġeneru prattiċi tan-nisa biss - ta' spiss marbut ma' kompiti domestiċi tan-nisa u kkonċernat b'kundizzjonijiet ta' għajxien inadegwati - jipperpetwa l-fatturi li jżommu n-nisa f'pożizzjoni żvantaġġjata meta mqabblin mal-irġiel. Ħtiġijiet relatati mal-emanċipazzjoni tan-nisa huma ħtiġijiet strateġiċi li huma meħtieġa sabiex tingħeleb il-pożizzjoni subordinata tan-nisa.