Description

Nevoile femeilor de a-și îmbunătăți poziţia sau statusul unora în raport cu celilalţi prin situarea în poziții de mai mult control față de sine, în loc să se limiteze la restricțiile impuse de rolurile sociale tradiţionale

Additional notes and information

Sunt nevoi pe termen lung (adică au scopul de a îmbunătăți poziţia socială, economică, politică); au de asemena scopul de a elimina restricțiile și sunt mai puțin vizibile deoarece urmăresc schimbarea atitudinilor. Exemple de nevoi strategice de gen ale femeilor sunt măsuri ca: acordarea de drepturi asupra proprietății funciare, dreptul la moștenire, la servicii de credit și financiare; o mai mare participare la procesul de decizie; crearea de șanse egale pe piața muncii (plată egală pentru muncă egală) și îmbunătățirea sistemelor sociale.