Description

wymagania kobiet i mężczyzn mające na celu polepszenie pozycji lub statusu względem siebie poprzez zwiększenie ich kontroli nad sobą, zamiast ograniczania ich do określonych, społecznie narzuconych ról.

Additional notes and information

Są to potrzeby długoterminowe (tj. mają na celu wzmacnianie pozycji); mają także eliminować ograniczenia i są mniej widoczne, gdyż mają na celu zmianę zachowań. Przykładami wyjścia naprzeciw strategicznym potrzebom związanym z płcią są takie działania jak przekazanie praw do gruntu, spadku, udzielenie kredytu czy usług finansowych; zwiększanie udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji; tworzenie równych szans na zatrudnienie (równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości); oraz ulepszanie systemów socjalnych.