Description

sieviešu vai vīriešu vajadzības, lai uzlabotu savu stāvokli vai statusu vienam attiecībā pret otru, sniedzot viņām/viņiem lielāku kontroli pār sevi tā vietā, lai uzspiestu viņiem sociāli noteiktu lomu definētus ierobežojumus

Additional notes and information

Tās ir ilgtermiņa (t. i., to mērķis ir uzlabot stāvokli); to mērķis ir arī likvidēt ierobežojumus, un tās ir nemanāmākas, jo tās cenšas mainīt attieksmes. Dzimumbalstītu stratēģisku vajadzību piemēri: sniegt tiesības uz zemi, mantojumu, kredītu un finanšu pakalpojumiem; palielināt sieviešu dalību lēmumu pieņemšanā; radīt vienlīdzīgas iespējas nodarbinātībā (vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu) un uzlabot sociālās sistēmas.