Description

Mida naised või mehed vajavad, et parandada oma positsiooni või staatust üksteisega võrreldes ja saada suurem kontroll enda üle selle asemel, et piirduda sotsiaalselt kindlaksmääratud rollidega

Additional notes and information

Need on pikaajalised (eesmärk on positsiooni parandada), nende eesmärk on eemaldada piiranguid ja need on hoiakute muutmisel vähem nähtavad. Strateegilised soolised vajadused on näiteks maaomandi ja pärimisõiguse andmine, juurdepääs krediidi- ja finantsteenustele, naiste suurem osalus otsustuskogudes, võrdsete võimaluste loomine tööturul (võrdne palk võrdväärse töö eest).