Description

Родно условљене стратешке потребе (енгл. SGN) представљају оно што је жене или мушкарцима потребно како би побољшали свој положај или статус у односу једни на друге. Оне дају људима већу контролу над собом, уместо да их своде на ограничења која намећу друштвено дефинисане улоге. Видети такође: родне условљене потребе

Additional notes and information

Оне су дугорочне (тј. имају за циљ побољшање положаја); оне, такође, намеравају да уклоне ограничења, односно да промене ставове. Примери бављења стратешким родним потребама жена укључују активности као што су давање права на земљиште, наследство, кредитне и финансијске услуге; све веће учешће жена у доношењу одлука; стварање једнаких могућности за запошљавање (једнака плата за једнак рад); и побољшање система социјалне заштите.