Description

kar ženske ali moški potrebujejo, da bi izboljšali svoj položaj ali status glede drug drugega, kar bi jim omogočilo večji samonadzor in jih ne bi omejevalo z družbeno opredeljenimi vlogami

Additional notes and information

To so dolgoročne potrebe (tj. njihov cilj je izboljšanje položajev); namenjene so tudi odstranjevanju omejitev in so manj vidne, ker zahtevajo spremembo stališč. Primeri naslavljanja strateških potreb žensk vključujejo ukrepe, kot so dodelitev pravice do zemlje, dedovanja, posojil in finančnih storitev; povečanje udeležbe žensk pri sprejemanju odločitev; ustvarjanje enakih možnosti za zaposlitev (enako plačilo za enako delo) in izboljšanje družbenih sistemov.