Description

sve što je ženama ili muškarcima potrebno kako bi u odnosu jednih prema drugima poboljšali svoj položaj ili status boljim međusobnim usklađivanjem, umjesto ograničenja koja im nameću društveno definirane uloge

Additional notes and information

Potrebe su dugoročne (cilj im je poboljšanje položaja), njima se također želi ukloniti restrikcije, a manje su vidljive jer traže promjenu stavova. Primjeri strateških rodnih potreba uključuju primjerice davanje prava na zemlju, nasljedstvo, kredit ili financijske usluge; veće sudjelovanje žena u odlučivanju; stvaranje jednakih mogućnosti za zapošljavanje (jednaka plaća za jednaki rad); poboljšanje društvenih sustava.