Description

Rodno uslovljene strateške potrebe predstavljaju ono što je ženama ili muškarcima potrebno kako bi poboljšali svoj položaj ili status jedni u odnosu na druge. One daju ljudima veću kontrolu nad sobom, umjesto da ih svode na ograničenja koja nameću društveno definisane uloge.

Additional notes and information

One su dugoročne (tj. imaju za cilj poboljšanje položaja); te usmjerene na to da uklone ograničenja, odnosno da promijene stavove. Primjeri bavljenja strateškim rodnim potrebama žena uključuju aktivnosti kao što su davanje prava na zemljište, nasljedstvo, kreditne i finansijske usluge; sve veće učešće žena u donošenju odluka; stvaranje jednakih mogućnosti za zapošljavanje (jednaka plaća za jednak rad); i poboljšanje sistema socijalne zaštite.