Description

det som kvinnor och män behöver för att förbättra sin ställning eller status i realation till varandra genom att de erhåller större kontroll över sig själva istället för att vara begränsade genom socialt fastställda roller som åläggs dem

Additional notes and information

De är långsiktiga (dvs. de syftar till att förbättra sociala positioner). De syftar även till att avlägsna begränsningar och är mindre synliga i strävandet att förändra attityder. Exempel på hur man kan ta itu med strategiska jgenusintressen inbegriper åtgärder som att tillgodose rättigheter i förhållande till mark, arv, kredittjänster och finansiella tjänster; ökat deltagande av kvinnor i beslutsfattande; att skapa lika möjligheter till sysselsättning (lika lön för lika arbete) och att förbättra sociala system.