Description

Mænd og kvinders roller i eksisterende samfund og institutioner er generelt forskellig. Således varierer deres behov i overensstemmelse hermed. To typer behov identificeres normalt: Praktiske behov stammer fra de faktiske forhold, som kvinder og mænd oplever på grund af de roller de associeres med i samfundet. Disse er ofte relateret til ideer om kvinder som mødre, hjemmegående og varetagere af grundlæggende behov. Strategiske behov er behov, der kræves for at overvinde kvindernes underordnede position til mænd i samfundet og forholde sig til mulighederne for at styrke kvinders position. Disse strategiske behov varierer alt efter den særlige sociale, økonomiske og politiske sammenhæng, de formuleres i. Ofte drejer det sig om ligestillingsspørgsmål, som f.eks. at gøre det muligt for kvinder at have lige adgang til job og uddannelse, lige løn for arbejde med lige værdi, rettigheder til jord, mm.

Additional notes and information

Arbejdet med at adressere strategiske behov indebærer et langvarigt arbejde med transformation af eksisterende normer og konventioner i et samfund.