Description

to, co ženy či muži vyžadují pro zlepšení svého postavení či statusu nebo pro dosažení větší kontroly nad vlastním životem namísto pouhého přizpůsobování se omezením, jež jim ukládají společensky určené role

Additional notes and information

Strategické genderové potřeby žen jsou dlouhodobé (tj. jejich cílem je zlepšit postavení žen), zaměřují se také na odstraňování omezení a jsou méně viditelné, protože usilují o změnu postojů. Jako příklad řešení strategických genderových potřeb lze uvést přiznání práva vlastnit půdu, dědit, využívat úvěrové a finanční služby, dále pak zvýšení účasti žen na rozhodování, vytváření rovných příležitostí v zaměstnání (stejná odměna za stejnou práci) a zlepšování sociálních systémů.