Description

tai, ko moterims reikia, kad pagerėtų jų padėtis arba statusas viena kitos atžvilgiu, suteikiant joms daugiau savęs kontrolės galimybių, užuot ribojus suvaržymais, kuriuos primeta socialiai apibrėžti vaidmenys

Additional notes and information

Jie yra ilgalaikiai (t. y., jų tikslas gerinti padėtį); jie taip pat siekia šalinti apribojimus ir yra mažiau matomi, nes nori pakeisti nuostatas. Su SLP susiję pavyzdžiai: teisių į žemę ir paveldėjimą suteikimas, kreditų ir finansinės paslaugos; moterų dalyvavimo sprendimų priėmime didinimas; lygių galimybių darbe (vienodo užmokesčio už vienodą darbą) sudarymas ir socialinių sistemų tobulinimas.