Description

an méid a theastaíonn ó na mná nó na fir chun a seasamh nó a stádas a fheabhsú maidir lena chéile trí rialú níos fearr a bheith acu orthu féin seachas iad a theorannú do na srianta a fhorchuirtear le róil atá sainithe go sóisialta

Additional notes and information

Tá siad fadtéarmach (ie tá sé mar aidhm acu seasaimh a fheabhsú); tá sé i gceist acu srianta a bhaint freisin, agus níl siad chomh feiceálach agus iad ag iarraidh dearcthaí a athrú. I measc samplaí de dhul i ngleic le SGNanna tá gníomhaíochtaí amhail cearta a thabhairt ar thalamh, oidhreacht, seirbhísí creidmheasa agus airgeadais; rannpháirtíocht na mban a mhéadú i gcinnteoireacht; ag cruthú comhdheiseanna fostaíochta (pá comhionann le haghaidh obair chomhionann); agus feabhas a chur ar chórais shóisialta.