Description

Se, mitä naiset tai miehet tarvitsevat voidakseen parantaa asemaansa tai tilannettaan toisiinsa nähden, antamalla heille enemmän valtaa itsensä osalta ilman sosiaalisesti määritettyjen roolien asettamia rajoituksilla

Additional notes and information

Ne ovat pitkäaikaisia (eli niillä pyritään parantamaan asemia), niillä myös pyritään poistamaan rajoituksia, eivätkä ne ole niin näkyviä, koska niillä pyritään muuttamaan asenteita. Esimerkkejä sukupuoleen liittyvien strategisten tarpeiden käsittelystä ovat esimerkiksi oikeuksien antaminen maahan, perintöön, luotto ja rahoituspalveluihin, naisten suurempi osallistuminen päätöksentekoon, yhdenvertaisten työllisyysmahdollisuuksien luominen (sama palkka samanarvoisesta työstä) ja sosiaaliturvajärjestelmien parantaminen.