Description

potřeby, které ženy identifikují v rámci svých přijatých úloh ve společnosti

Additional notes and information

Praktické genderové potřeby vycházejí z genderové dělby práce a z podřízeného postavení žen ve společnosti, ale nezpochybňují je. Jsou reakcí na bezprostředně vnímanou nutnost, identifikovanou v určitém kontextu. Jsou praktické povahy a často plynou z nevyhovujících životních podmínek, například pokud jde o zásobování vodou, zdravotní péči a zaměstnanost.