Description

behov som kvinnor upplever i socialt accepterade roller i samhället

Additional notes and information

Praktiska genusbehov utmanar inte, även om de härrör från, könsarbetsdelningen och kvinnors underordnade ställning i samhället. Dessa behov är ett svar på ett akut behov som identifierats inom ramen för ett visst sammanhang. De är av praktiskt slag och beror ofta på otillräckliga levnadsvillkor såsom vattenförsörjning, hälso- och sjukvård och sysselsättning.