Description

potreby, ktoré ženy identifikujú v rámci spoločensky akceptovaných úloh v spoločnosti

Additional notes and information

Praktické rodové potreby nespochybňujú rodovú deľbu práce, hoci z nej vychádzajú, a podriadeného postavenia žien v spoločnosti. Tieto potreby sú reakciou na okamžitú vnímanú potrebu, ktorá sa identifikuje v konkrétnom kontexte. Majú praktický charakter a často vyplývajú z nedostatkov vyplývajúcich zo životných podmienok, ako je zabezpečenie dodávok vody, zdravotná starostlivosť a zamestnanosť.