Description

behoeften die vrouwen signaleren in maatschappelijk geaccepteerde rollen in de samenleving.

Additional notes and information

Praktische genderbehoeften stellen een arbeidsverdeling op basis van geslacht en de ondergeschikte positie van vrouwen in de samenleving niet ter discussie; ze vloeien daar echter wel uit voort. Deze behoeften zijn een reactie op een onmiddellijk gevoelde noodzaak die binnen een specifieke context wordt vastgesteld. Ze zijn praktisch van karakter en komen vaak voort uit tekortkomingen in leefomstandigheden, zoals watervoorziening, gezondheidszorg en werkgelegenheid.