Description

potrebe koje žene prepoznaju u društveno prihvaćenim ulogama u društvu

Additional notes and information

Praktične rodne potrebe žena ne dovode u pitanje rodnu raspodjelu poslova i podređeni položaj žene u društvu, iako rodne potrebe od njih potječu. Te su potrebe reakcija na neposredno uočenu potrebu identificiranu u specifičnom kontekstu. Praktične su prirode i često proizlaze iz neodgovarajućih životnih uvjeta kao što su problemi u opskrbi vodom, sa zdravstvenom skrbi i zapošljavanjem.