Description

Rodno uslovljene praktične potrebe žena su potrebe koje žene identifikuju u svojim društveno prihvaćenim ulogama u društvu.

Additional notes and information

Praktične rodne potrebe ne dovode u pitanje, iako proizlaze iz njih, rodne podjele rada i podređenog položaja žena u društvu. Te potrebe su odgovor na neposrednu percepciju potrebe, prepoznate u određenom kontekstu. One su praktične prirode i često proizlaze iz neadekvatnosti životnih uslova kao što su snabdijevanje vodom, zdravstvena zaštita i zaposlenje.