Description

nevoi pe care femeile le identifică în raport cu rolurile acceptate social.

Additional notes and information

Nevoile practice de gen nu pun sub semnul întrebării diviziunea de gen a muncii și poziția subordonată a femeii în societate, cu toate că îşi au rădăcina în ele. Aceste nevoi sunt un răspuns la nevoi percepute ca fiind urgente şi identificate într-un anumit context. Sunt de natură practică și de multe sunt cauzate de condiții neadecvate de viață, ca de exemplu în alimentarea cu apă, asistența medicală și locul de muncă.