Description

vajadzības, ko sievietes identificē sociāli pieņemamās lomās sabiedrībā

Additional notes and information

Praktiskas dzimumu vajadzības neapstrīd (lai gan izriet no) darba dalīšanas pēc dzimuma principa un sieviešu pakārtotā stāvokļa sabiedrībā. Šīs vajadzības ir reakcija uz tūlītēju šķietamu vajadzību, kas identificēta īpašā kontekstā. Tās ir praktiskas un bieži vien izriet no neatbilstībām dzīves apstākļos, piemēram, ūdens apgāde, veselības aprūpe un nodarbinātība.