Description

Tarpeet, joihin naiset samastuvat yhteiskunnan sosiaalisesti hyväksytyissä rooleissa

Additional notes and information

Sukupuoleen liittyvät käytännön tarpeet eivät kyseenalaista työ sukupuolijakoja ja naisten alisteista asemaa yhteiskunnassa, vaikka ne johtuvat siitä. Ne vastaavat välittömään havaittuun tarpeeseen, joka määritetään tietyissä puitteissa. Ne ovat luonteeltaan käytännöllisiä ja johtuvat usein epäasianmukaisesti elinoloista, kuten vesihuollosta, terveydenhoidosta ja työllisyydestä.